Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych

Każdy kto jest zmotywowany do pracy nad sobą i swoimi problemami oraz jest skłonny do autorefleksji może skorzystać z tej formy leczenia. Zmierzenie się z trudnymi rzeczami, sprawami służy temu, by móc bardziej cieszyć się życiem i korzystać z posiadanego potencjału.

Psychoterapia jest propozycją dla osób, które odczuwają potrzebę zmiany swojego dotychczasowego życia, funkcjonowania oraz mają wewnętrzną gotowość do poznania siebie oraz sposobu w jaki budują związki z innymi ludźmi.

Zmiany dokonują się poprzez rozmowę, kontakt i przeżywane emocje. W wyniku psychoterapii Pacjent zyskuje zrozumienie nieświadomych motywów swoich działań, decyzji i wyborów, a trudne i bolesne treści mogą być przepracowane w bezpiecznej relacji terapeutycznej. Pacjent jest zachęcany do szukania rozumienia, terapeuta nie doradza.

Długość trwania terapii jest indywidualna, zależy m.in. od specyfiki problemów z którymi Pacjent się zgłasza. Sesja trwa 45 min, odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, w stałych terminach. Zakończenie terapii ustalane jest wspólnie.