Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Pomoc ta przeznaczona jest dla osób, które w ostatnim czasie doświadczyły trudnych, krytycznych sytuacji życiowych – zmieniających dotychczasowe funkcjonowanie i mogących negatywnie wpływać na życie. Ta forma pomocy koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniu aktualnych trudności i udzieleniu wsparcia emocjonalnego.

Interwencja kryzysowa jest to krótkoterminowa forma pracy, polecana dla pacjentów zgłaszających się z dolegliwościami związanymi z nagłymi, czasami traumatycznymi doświadczeniami. Obejmuje kilkanaście sesji
i jest skoncentrowana na zgłaszanej problematyce. Częstotliwość spotkań zależy od problematyki, a także od oceny sytuacji w której osoba znajduje się.