Konsultacje Psychologiczne

Konsultacje Psychologiczne to spotkania, które są na ogół wstępem do dalszej współpracy. Mają na celu wstępne rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego sposobu postępowania. Konsultacje psychologiczne to pierwszy krok w kierunku osiągnięcia zmiany.

Pierwsza wizyta służy wzajemnemu poznaniu się, rozpoznaniu trudności z jakimi Pacjent zgłasza się. Podczas kolejnych spotkań określane jest to, co ma ulec zmianie.  Zmiana której Pacjent pragnie w swoim życiu stanowi cel psychoterapii. Ważne jest również poznanie motywacji do podjęcia się pracy nad sobą, poznanie tego czego Pacjent oczekuje względem terapeuty, poznanie dotychczasowej historii życia Pacjenta. Na tym etapie pracy określane są również psychologiczne przeszkody stojące na drodze do uzyskania oczekiwanego celu oraz to jak psychoterapia może pomóc w ich usunięciu. Po omówieniu opisanych kwestii, ustalane są zasady wzajemnej współpracy czyli tzw. kontrakt terapeutyczny. Ma to zwykle miejsce i czas podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego.